Facilitator

Vad är en facilitator?

Facilitering handlar om att leda deltagare på mötet genom mötesprocessen mot överenskomna mål på ett sätt som skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet. En facilitator är en mötesledare som har till uppgift att leda mötesprocessen så att deltagarna kan nå överenskommet mål. Facilitatorns uppgift är att stödja alla deltagare att göra sitt bästa genom att planera och leda mötet så att alla deltagare uppmuntras att delta, att deltagare hör varandra och gruppen tillsammans tar ansvar för helheten.

Jag är stolt medlem i Svenska Facilitatornätverket där jag även är med och ger ut en bok.

Underlättar att nå syfte

Som facilitator och processledare strävar jag efter gemensam reflektion och utveckling. Jag underlättar för gruppen, eller teamet, att uppnå syfte och mål med sitt möte. Vad ska gruppen känna, tycka och göra efteråt?

Utveckling av gruppen

Jag brinner för att utforska det som händer inom människor och mellan människor. Som organisationskonsult och kursledare har jag träffar många olika grupper.

Jag har lett strategimöten för styrelser, processledning för chefer, kreativa frukostseminarier och en mängd andra workshops för kommunikatörer. Jag är certifierad i DISC och utbildar och utvecklar team genom att se över kommunikationsstil och beteende.

Personlig och professionell

Ofta är det lättare att ta in en extern mötesledare för att utjämna status i en grupp. Alla deltagarna ska känna sig viktiga, sedda och respekterade. Det är konst att skapa trygghet i en grupp. Precis som för nyfödda handlar det om anknytning. Och att skapa närvaro. Jag försöker alltid skapa ett så tryggt rum som möjligt och se till att alla får möjlighet att bidra.

 

Jag använder mig av olika verktyg för att skapa delaktighet, kreativitet och meningsfullhet.

Jag bekräftar alla i gruppen och tror på att vara personlig och professionell på samma gång.

För vem?

Är du chef och vill utveckla din grupp eller anlita en extern processledare? Eller är du ansvarig för att sätta ihop en interaktiv workshop?

Vill du ha inspiration inför ditt nästa möte, din kommande workshop eller vill utveckla din grupp inom kommunikation och ledarskap?