Nätverk för kommunikationschefer

Fokus på dagens ledarskap

I det här nya nätverket diskuterar vi  kommunikation och ledarskap utifrån de speciella förutsättningar som råder just nu, när vi ofta leder på distans. Du kommer även bygga relationer och utvecklas på ett personligare plan. Detta tack vare att det ingår individuell coachning i grupp. Ett unikt tillfälle att både ge och få tips och råd i olika situationer som stärker dig i din roll som kommunikationschef. Syftet är att du ska känna glädje, mening och delaktighet. Nu behöver vi varandra mer än någonsin!

Zoom- och fysiska möten

Välkommen till ett nätverk där vi kombinerar det bästa av två världar. Fysiska träffar som skapar tillit, energi och kreativitet. Och effektiva men interaktiva möten via zoom där vi sitter vid vår hemmaskärm. Någon av gångerna får vi besök av gästföreläsare men det mesta handlar om dig och de andra deltagarna. Om din roll, dina utmaningar och din utveckling.

Frågeställningar

  • Vad innebär det nya normala för dig och din organisation?
  • Hur ska vi behålla motivationen hos oss själva och våra medarbetare?
  • Fundera på vad skulle det innebära för dig och din organisation om du både vidgar ditt nätverk och stärker din kompetens. På vilket sätt kan du öka din grad av anpassningsförmåga?
  • Hur skulle det kännas för dig att stå ännu stadigare rustad när pandemin är över?
  • Vad skulle hända om du istället för att trampa vidare i samma hjulspår tog dig längre utanför din komfortzon?
  • Vad behöver du av oss andra för att bli ännu vassare som kommunikationschef?
  • Hur kan och vill du bidra till och vi gör varandra bättre tillsammans?

Upplägg

Vi pratar både i helgrupp och i bikupor. Fokus är förstås på vår yrkesroll som kommunikationschefer och våra utmaningar i detta snabbt föränderliga medielandskap. Vi kommer att vara 8 personer i gruppen. Av erfarenhet är det en lagom stor grupp för att både dela erfarenheter och få tillräckligt mycket eget utrymme.

martina-brandt-natverk-kommunikationschefer

Mål med nätverket

Målet är att du som deltagare ska få en vidgad syn på ditt ledarskap, generalisera utifrån din egen och andras erfarenhet samt upptäcka att det finns många handlingsalternativ för att nå fram till ett eget förhållningssätt. Gruppformen förenar det bästa av individuell coachning – samtal på tu man hand med en egen samtalspartner – med en grupps möjligheter till feedback, erfarenhetsutbyte och praktisk ledarträning.

För vem?

Nätverksgruppen är för dig som arbetat flera år som kommunikationschef och vill diskutera frågor med andra på samma nivå. Ingen från direkt konkurrerande verksamhet deltar. Alla är införstådda i att aktivt bidra och dela med sig. Inför start ingår ett individuellt coachsamtal där vi diskuterar dina förväntningar, din inriktning och vad du tror att du kan bidra med.

När?

Kontakta mig för nästa start.