Nätverk för kommunikationschefer

Fokus på dagens ledarskap

I detta uppskattade chefsnätverk diskuteras kommunikation och ledarskap utifrån de förutsättningar som råder i samhället just nu. Utöver erfarenhetsutbytet ingår det coachande övningar i grupp vilket bidrar till att du både bygger relationer och utvecklas på ett personligt plan. Ett unikt tillfälle att både ge och få tips och råd i olika situationer som stärker dig i din roll som kommunikationschef. Syftet är att du ska känna glädje, mening och delaktighet.

Välkommen till ett litet personligt nätverk där vi prioriterar fysiska träffar som skapar tillit, energi och kreativitet. Vi träffas löpande under hela året för att få kontinuitet i lärandet. Några gånger får vi besök av gästföreläsare men det mesta handlar om dig och de andra deltagarna. Om din roll, dina utmaningar och din utveckling.

Frågeställningar

Kriserna som avlöser varandra har gjort att synen på kommunikation och även vår roll delvis har ändrats. Vilka lärdomar har vi fått och hur kan vi dra nytta av dessa? Vad innebär AI-utvecklingen för dig och hur kan du förbättra ditt arbetssätt och bli mer effektiv? Det pratas mycket om det tillitsfulla och empatiska ledarskapet. Och om att våga testa och våga misslyckas. Hur är du som förebild för dina medarbetare? Hur gör andra och vad kan vi lära oss av varandra? Dessa är exempel på frågor vi kommer att beröra. Det finns även god möjlighet för dig som deltagare att ta upp egna viktiga frågeställningar.

  • Vad skulle det innebära för dig och din organisation om du både vidgar ditt nätverk och stärker din kompetens.
  • På vilket sätt kan du öka din grad av anpassningsförmåga?
  • Vad skulle hända om du istället för att trampa vidare i samma hjulspår tog dig längre utanför din komfortzon?
  • Vad behöver du av oss andra för att bli ännu vassare som kommunikationschef?

 

Mål med nätverket

Målet är att du som deltagare ska få en vidgad syn på ditt ledarskap, generalisera utifrån din egen och andras erfarenhet samt upptäcka att det finns många handlingsalternativ för att nå fram till ett eget förhållningssätt. Gruppformen förenar det bästa av individuell coachning – samtal på tu man hand med en egen samtalspartner – med en grupps möjligheter till feedback, erfarenhetsutbyte och praktisk ledarträning.

martina-brandt-natverk-kommunikationschefer

Upplägg

Vi pratar både i helgrupp och i bikupor. Fokus är på din yrkesroll som kommunikationschef och dina utmaningar i vårt snabbt föränderliga medie-och mötes landskapet. Vi kommer att vara max 10 personer i gruppen. Målet är att du som deltagare ska få en vidgad syn på ditt ledarskap och upptäcka att det finns många handlingsalternativ för att nå fram till ett eget förhållningssätt. Gruppformen förenar det bästa av individuell coachning med en grupps möjligheter till feedback, erfarenhetsutbyte och praktisk ledarträning. Vi tillämpar metoder utifrån organisationspsykologiska teorier.

För vem?

Nätverksgruppen är för dig som arbetat flera år som kommunikationschef och vill diskutera frågor med andra på samma nivå. Ingen från direkt konkurrerande verksamhet deltar. Alla är införstådda i att aktivt bidra och dela med sig. Inför start ingår ett individuellt coachsamtal där vi diskuterar dina förväntningar, din inriktning och vad du tror att du kan bidra med.

När?

Kontakta mig för nästa start.