Nätverk för kommunikationsansvariga

Stärk din roll som kommunikatör

Vad skulle det innebära för dig och din organisation om du vässar din kompetens ytterligare och utvecklas i din yrkesroll? Vad behöver du för att bli ännu säkrare som kommunikatör? Hur kan du öka din grad av anpassningsförmåga? I detta nätverk får du både inspiration, kunskap och verktyg som stärker dig i din roll som kommunikatör.

Nätverk nyckeln till karriär

Nätverkandet är ofta nyckeln till såväl affärer som karriär och är en prisvärd form av kompetensutveckling. Genom att träffa andra i samma situation och ta del av andras utmaningar får du perspektiv på ditt personliga ledarskap. Att nätverka är att omvärldsbevaka och att dela med sig till andra. Ett unikt tillfälle att både ge och få tips och råd i olika situationer som stärker dig i din yrkesroll. Syftet är att du ska känna glädje, mening och delaktighet

Hur arbetar vi kommunikatörer i det nya normala?

Som vanligt kommer vi att beröra flera ämnen inom kommunikation, digitalisering, ledarskap och organisation.

 • Vilka kompetenser krävs i framtidens kommunikativa organisationer?
 • Hur kan vi bidra ännu mer som rådgivande och strategiska kommunikatörer?
 • Hur förmedlar vi mer kreativitet till våra team och får en mer effektiv kommunikation?
 • Hur skapar vi det bästa och mesta av våra möten, fysiska som digitala?

  Upplägg

  Vi pratar både i helgrupp och i bikupor. Fokus är förstås på vår yrkesroll som kommunikatör och våra utmaningar i detta snabbt föränderliga medielandskapet. Det ingår även mer coachande inslag som kan leda dig vidare i din egen personliga utveckling. Gästföreläsare bjuds in vid varje tillfälle, något som är mycket uppskattat.

  För vem?

  Nätverksgruppen är för dig som arbetat flera år som ansvarig för kommunikation och vill diskutera frågor som rör dig som Kommunikationsansvarig. Alla är införstådda i att aktivt bidra och dela med sig. För dig som är ny i gruppen behöver jag veta dina förväntningar, din inriktning och vad du tror att du kan bidra med.

  När?

  Kontakta mig för nästa start.

  ”Med vårt nya nätverk har Martina genom sin coaching och facilitering skapat möten med stort utbyte av energi och perspektiv där alla kan kliva fram.”

  Pernilla Askenbom

  Organisationskonsult

  Martina är en kompetent, inkännande och tydlig mötesledare som är duktig på att få alla i gruppen att komma till tals. Martina har en helhetssyn som jag uppskattar och hon har verkligen förmågan att inspirera och entusiasmera.”

  Mia Söderbärj

  Kommunikationsstrateg, Stockholms universitet